Despre noi

VIZIUNE

Spitalul Orășenesc Măcin îsi dorește sa fie perceput ca o entitate care prin politica și obiectivele sistemului de management al calității să inspire credibilitate, să creascî gradul de satisfactie al pacienților noștri, să ajute la îmbunătățirea performantelor serviciilor medicale prestate și la dezvoltarea echilibrată a relațiilor cu pacienții, cu angajații, cu furnizorii și cu organizația în ansamblu.

Mai mult Politica în domeniul calității Declarația managerului Acces mass-media

Pachete de servicii

Drepturile pacienților

Extras din Legea nr.46 – 2003, privind drepturilor pacientului

  • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
  • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate
Mai mult